Personel

İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONELİ

 

 

 

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İş Tanımı

Öğr. Gör. Mustafa DEMİREL

Daire Başkan V.

0(374) 254 10 00 / 1124 / 4570

mdemirelibu.edu.tr

İş Tanımı

 

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İş Tanımı

Safiye HORASAN

Şube Müdürü

0(374) 254 10 00 - 1186

horasan_sibu.edu.tr

İş Tanımı

 

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İş Tanımı

Fatma YILDIZ

Şube Müdürü

0(374) 254 10 00 - 1059

yildiz_fibu.edu.tr

İş Tanımı

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İş Tanımı

Abdullah BÜGÜK

Şube Müdürü

0(374) 254 10 00 - 1130

buguk_aibu.edu.tr

İş Tanımı

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İş Tanımı

İsmail BİLEN

Şube Müdürü

0(374) 254 10 00 - 1117

bilen_i2ibu.edu.tr

İş Tanımı

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İş Tanımı

Ergin DOĞANDOR

Şef

0(374) 254 10 00 - 1141

dogandor_eibu.edu.tr

İş Tanımı

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İş Tanımı

Veysel TAŞ

Şef

0(374) 254 10 00 - 1125

tas_vibu.edu.tr

İş Tanımı

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İş Tanımı

Uğur KEYVAN

Şef

0(374) 254 10 00 - 1126

keyvan_uibu.edu.tr

İş Tanımı

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

iş Tanımı

Serhat Aslan GÜLER

Şef

0(374) 254 10 00 - 1058

serhatguleribu.edu.tr

İş Tanımı

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

iş Tanımı

Buket SEZER

Şef

0(374) 254 10 00 - 1096

buketsezeribu.edu.tr

 

 

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İş Tanımı

Murat ÇAKIR

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Şefi

0(374) 254 10 00 - 7364

muratcakiribu.edu.tr

İş Tanımı

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İş Tanımı

Esra GÖLGE KAPLAN

Bilgisayar İşletmeni

0(374) 254 10 00 - 1053

esragolgeibu.edu.tr

İş Tanımı

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İş Tanımı

Ayça BUDAK ESER

Bilgisayar İşletmeni

0(374) 254 10 00 - 1064

aycabudakeseribu.edu.tr

İş Tanımı

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İş Tanımı

Serhat ARABACI

Bilgisayar İşletmeni

0(374) 254 10 00 - 1126

serhatarabaciibu.edu.tr

İş Tanımı

 

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Sabriye Ozan

Bilgisayar İşletmeni

0(374) 254 10 00 - 1131

sabriye.ozanibu.edu.tr

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İş Tanımı

İsa OKUMUŞ

Teknisyen

0(374) 254 10 00 - 1124 / 4570

isa.okumusibu.edu.tr

İş Tanımı

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İş Tanımı

Soner SAY

Bilgisayar İşletmemi

0(374) 254 10 00 - 1125

sonersayibu.edu.tr

İş Tanımı

 

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İş Tanımı

H. Cahit AKMAN

Bilgisayar İşletmeni

0(374) 254 10 00 - 1184

cahitakmanibu.edu.tr

İş Tanımı

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İş Tanımı

Murat ÇAKIROĞLU

Bilgisayar İşletmeni

0(374) 254 10 00 - 1058

muratcakirogluibu.edu.tr

İş Tanımı

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İş Tanımı

Orhan YILDIRIM

Ayniyat Saymanı

0(374) 254 10 00 - 1126

yildirim_oibu.edu.tr

İş Tanımı

 

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İş Tanımı

Ali BİLEN

Bilgisayar İşletmeni

0(374) 254 10 00 - 1084

alibilenibu.edu.tr

İş Tanımı

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İş Tanımı

Sevinç YILDIZ

Bilgisayar İşletmeni

0(374) 254 10 00 - 1184

sevinckaplanibu.edu.tr

İş Tanımı

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İş Tanımı

Burhaneddin KARADAŞ

Bilgisayar İşletmeni

0(374) 254 10 00 - 1051

karadas_bibu.edu.tr

İş Tanımı

 

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İş Tanımı

Ersin YAZAR

Bilgisayar İşletmeni

0(374) 254 10 00 - 1096

ersinyazaribu.edu.tr

İş Tanımı

 

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İş Tanımı

Semra TUNÇ

Bilgisayar İşletmeni

0(374) 254 10 00 - 1088

semragezeribu.edu.tr

İş Tanımı

 

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Fatih YEŞİLYURT

Bilgisayar İşletmeni

0(374) 254 10 00 - 1164

fatihyesilyurtibu.edu.tr

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İş Tanımı

Emre Emrah KARABACAK

Bilgisayar İşletmeni

0(374) 254 10 00 - 2304

emrekarabacakibu.edu.tr

İş Tanımı

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İş Tanımı

Hasan KALE

Teknisyen

0(374) 254 10 00 - 1066 / 4540 / 4541

hasankaleibu.edu.tr

İş Tanımı

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İş Tanımı

Ahmet GÜLER

Teknisyen Yardımcısı

0(374) 254 10 00 - 1066 / 4540 / 4541

ahmetguleribu.edu.tr

İş Tanımı

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İş Tanımı

Ahmet ESER

Şoför

0(374) 254 10 00 - 8874

eser_aibu.edu.tr

İş Tanımı

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İş Tanımı

Metin ÖZKAN

Şoför

0(374) 254 10 00 - 8874

ozkan_m1ibu.edu.tr

İş Tanımı

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İş Tanımı

Keramettin ÇETİNKAYA

Şoför

0(374) 254 10 00 - 8874

cetinkaya_kibu.edu.tr

İş Tanımı

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İş Tanımı

İsa BİLEN

Şoför

0(374) 254 10 00 - 8874

bilen_i1ibu.edu.tr

İş Tanımı

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İş Tanımı

Oktay YILDIZHAN

Şoför

0(374) 254 10 00 - 8874

oktay.yildizhanibu.edu.tr

İş Tanımı

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İş Tanımı

Recep TURALI

Şoför

0(374) 254 10 00 - 8874

turalirecepibu.edu.tr

İş Tanımı

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İş Tanımı

Müfit ÖZTÜRK

Şoför

0(374) 254 10 00 - 8874

mufitozturkibu.edu.tr

İş Tanımı

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İş Tanımı

Mustafa Soner TOK

Şoför

0(374) 254 10 00 - 8874

msonertokibu.edu.tr

İş Tanımı

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İş Tanımı

Sezai AKŞİT

Şoför

0(374) 254 10 00 - 8874

sezaiaksitibu.edu.tr

İş Tanımı

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İş Tanımı

Uğur ESER

Şoför

0(374) 254 10 00 - 8874

ugureseribu.edu.tr

İş Tanımı

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İş Tanımı

Seyfetulllah GÜRTÜRK

Şoför

0(374) 254 10 00 - 8874

seyfetullahgurturkibu.edu.tr

İş Tanımı

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İş Tanımı

Hayati TUNCEL

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

0(374) 254 10 00 - 1741 / 2763 / 2764

tuncel_hibu.edu.tr

İş Tanımı

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İş Tanımı

Muhsin SARIYAR

Güvenlik Şefi

0(374) 254 10 00 - 1741

muhsinsariyaribu.edu.tr

İş Tanımı

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İş Tanımı

Özgür CANER

Sürekli İşci Şef

0(374) 254 10 00 - 1046

özgürcaneribu.edu.tr

İş Tanımı

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İş Tanımı

Haydar ÖREN

Sürekli İşci Şef Yrd.

0(374) 254 10 00 - 1046

haydarorenibu.edu.tr

İş Tanımı

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İş Tanımı

Funda ARSLAN

Sürekli İşci

0(374) 254 10 00 - 1066

fundaarslanibu.edu.tr

İş Tanımı

 

 

 
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 14030 /Gölköy Kampusu -BOLU
  • Tel: 0374 253 46 53  Fax: 0374 253 46 38 
  • EPosta:  imidb@ibu.edu.tr
Top