Sekreterlik

Teknisyen İsa OKUMUŞ

0 (374) 253 46 53- Dahili : 1124

Mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 GÖREV TANIMI: 

·         Kurum dışından ve içinden gelen telefonların ilgili birimlere aktarımını sağlamak, kurum içi ve dışı gelen evrakların elektronik ortamda Birim amirine sevkini ve takibi sağlamak. Birimimize gelen fatura kaydı, Başkan tarafından verilen faks, fotokopi işleri ve Başkanca verilen yazışmaların yapılması,

·         Başkanlık personelinin özlük dosyalarının tutulması, bireysel emeklilik sistemi, emeklilik, rapor, izin, hizmet birleştirmeleri,  vb. her türlü takibi yaparak personele ait istatistiksel bilgileri tutmak,

·         Personel görev değişikliği ya da ofis değişikliği halinde telefon rehber güncellemelerini yaparak Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bildirilmesii ve Dairemizle ilgili sosyal-kültürel faaliyetlerinin Başkanlığımız sosyal faaliyet sorumluları aracılığıyla düzenlemesini yapmak.

·         17.05.2008 tarih ve 26879 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12.05.2008 tarih ve 4201 sayılı kararı gereğince konu ile ilgili defter ve tutanakların evrak işleyişini yapmak,

·         Başkanlık Makamı yazışma dosyalarının standart dosya planı doğrultusunda düzenlenmesini sağlamak,

·         Kısmi Zamanlı Öğrenciler Komisyon üyeliliği ve öğrencilere ait puantaj ve cetvellerin takibi ve bildirimini yapmak,

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 14030 /Gölköy Kampusu -BOLU
  • Tel: 0374 253 46 53  Fax: 0374 253 46 38 
  • EPosta:  imidb@ibu.edu.tr
Top