Evrak Kayıt Ofisi

 

Ad Soyad Unvan Tel E-Posta
İsmail BİLEN  Şube Müdürü 0(374) 254 10 00 - 1117 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mesut GÜNAYDIN Şef 0(374) 254 10 00 - 1195 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Murat KIRCALI Bilgisayar İşletmeni  0(374) 254 10 00 - 1195 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mustafa ÇANKAYA Bilgisayar İşletmeni 0(374) 254 10 00 - 1159 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Celil DOĞAN Bilgisayar İşletmeni  0(374) 254 10 00 - 1159 >This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

GÖREV TANIMLARI: 

·         Üniversitemize gelen her türlü evrak ve dilekçelerin elektronik belge yönetim sistemi ile Genel Sekreterlik Makamınca havale edilmek üzere kayıtlarını yapmak, Üniversitemize bağlı birimlerden Üniversitemiz dışındaki kurumlara, kuruluşlara ve özel ve tüzel kişilere postalanacak evrakların posta işlemlerini yapılmasını sağlamak,

·         Elektronik Tebligat Kurum Ana İşlem Yetkilisi ve “Kargo Yetkili Kişisi” olarak gerekli işlemleri yürütmek, Üniversitemize gelen Genelge Uygulama emirleri vb. yazıların duyurularını yapmak,

·         Üniversitemiz PTT Kamu Elektronik Posta (KEP) Hesap Yetkililiği çerçevesinde evrakların posta yoluyla dış birimlere elektronik ortamda gönderimini sağlamak,

·         Evrak Kayıt Birimi personeli ve Müdürlük arasında görev koordinesini sağlamak, evrak ve bilgi akışının yoğun olarak yaşandığı bir birim olmanın sorumluluğu çerçevesinde gizlilik ilkesine önemle riayet etmek,

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 14030 /Gölköy Kampusu -BOLU
  • Tel: 0374 253 46 53  Fax: 0374 253 46 38 
  • EPosta:  imidb@ibu.edu.tr
Top