PLAN BÜTÇE VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Ad Soyad

Unvan Tel E-Posta
Safiye HORASAN Şube Müdürü 0(374) 254 10 00 - 1186 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Esra GÖLGE KAPLAN Bilgisayar İşletmeni 0(374) 254 10 00 - 1053 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.r


GÖREV TANIMLARI: 

·         5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa istinaden Başkanlığımıza ait tüm işlemlerin yürütülmesi,

·         Bütçe planlama-raporlama ile ilgili tüm işlemler, ödenek kontrolü, %10 limit kontrolü, ödenek kaydı vb. işler ve bu işlemlere ilişkin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile koordineli çalışmak,

·         Ödeme evraklarının zamanında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına verilip süresi içerisinde ödenmesinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla bütçe ödeneklerini zamanında planlamak,

·          Her ay sunulan aylık faaliyet raporu, yıllık Birim Faaliyet Raporları, Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporları, Kurumsal Mali Beklentiler Raporu, Detay Programları, performans göstergeleri, iş akış  şemaları, hizmet envanterleri vb. işlemler ve bu işlemlere ait evrak süreçlerinin yapılmasını sağlamak. 

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 14030 /Gölköy Kampusu -BOLU
  • Tel: 0374 253 46 53  Fax: 0374 253 46 38 
  • EPosta:  imidb@ibu.edu.tr
Top