Doğrudan Temin Ofisi

 

 

 

Ad Soyad Unvan Tel E-Posta
Fatma YILDIZ Şube Müdürü 0(374) 254 10 00 - 1059 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Veysel TAŞ Şef 0(374) 254 10 00 - 1125 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Soner SAY Bilgisayar İşletmeni 0(374) 254 10 00 - 1125 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sevinç YILDIZ Bilgisayar İşletmeni 0(374) 254 10 00 - 1184 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
H. Cahit AKMAN Bilgisayar İşletmeni 0(374) 254 10 00 - 1184 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 GÖREV TANIMLARI: 

  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa istinaden Başkanlığımıza ait tüm işlemlerin yürütülmesi,
  • Doğrudan temin alımları, ön ödeme usul ve esasları, satın alma, komisyonlarda görev almak, yaklaşık maliyetlerin gizliliğinin korunmasını sağlamak, 
  • Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) içerisindeki Harcama Yönetim Sistemini (HYS) kullanmak üzere yetkili olup, ilgili sistemin kontrol ve takibini yapmak,
  • Ödeme evraklarının zamanında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına verilip süresi içerisinde ödemesinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
  • Doğrudan Temin Ofisi işlemlerinin 2016 yılı itibariyle Kamu Alımları Platformu (EKAP)’a da girişlerinin sağlanması zorunluluk haline gelmesi nedeniyle, ofis içi kullanıcı yetkilisi olarak ofis içi giriş ve koordinasyonunu sağlamak.

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 14030 /Gölköy Kampusu -BOLU
  • Tel: 0374 253 46 53  Fax: 0374 253 46 38 
  • EPosta:  imidb@ibu.edu.tr
Top