İhale Ofisi

 

Ad Soyad Unvan Tel E-Posta
Safiye HORASAN Şube Müdürü 0(374) 254 10 00 - 1186 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ergin DOĞANDOR Şef 0(374) 254 10 00 - 1064 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Funda ASLAN  Bilgisayar İşletmeni 0(374) 254 10 00 - 1064 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ayça BUDAK ESER Bilgisayar İşletmeni 0(374) 254 10 00 - 1064 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Serhat ARABACI Bilgisayar İşletmeni 0(374) 254 10 00 - 1131 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 GÖREV TANIMLARI: 

·         5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa istinaden Başkanlığımıza ait tüm işlemlerin yürütülmesi,

·          4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde ihale usulü ile yapılan satın alma ve her ay hak ediş ödemelerinin yapılmasını ve takibini sağlamak (yemek hak ediş evrak kontrolü de dahil),  sorumlu olduğu şube müdürlüğüne ait tüm yazışmaların   personeli aracılığıyla yapılmasını sağlamak, komisyonlarda görev almak, yaklaşık maliyetlerin gizliliğinin korunmasını sağlamak,

·         Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) içerisindeki Harcama Yönetim Sistemini (HYS) kullanmak üzere yetkili olup, ilgili sistemin kontrol ve takibini yapmak,

·         Üniversitemiz hizmet alımı kapsamında kanunla öngörülen kıdem tazminatı, toplu iş sözleşmeleri vb. mali yükümlülüklerin takibini sağlamak,

·         Ödeme evraklarının zamanında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına verilip süresi içerisinde ödenmesinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

·         Kamu Alımları Platformu (EKAP) İhale Ofisi olarak ofis içi girişlerin sağlanması ve koordinasyonunu sağlamak.

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 14030 /Gölköy Kampusu -BOLU
  • Tel: 0374 253 46 53  Fax: 0374 253 46 38 
  • EPosta:  imidb@ibu.edu.tr
Top