Sürekli İşçi Ofisi

Ad Soyad Unvan Tel E-Posta
Safiye HORASAN Şube Müdürü 0(374) 254 10 00 - 1186 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ersin YAZAR  Bilgisayar İşletmeni 0(374) 254 10 00 - 1088 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Semra TUNÇ Bilgisayar İşletmeni 0(374) 254 10 00 - 1088 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

GÖREV TANIMLARI:

· 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

· 4857 Sayılı İş Kanunu

· 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

· 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

· 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 

· Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

· Sürekli İşçi Kadrolarında Görev Yapan Personele ilişkin Disiplin Yönergesi

· Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. Maddesi Uyarınca İdarelerce Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücret İle Diğer Mali Ve Sosyal Haklarının Belirlenmesinde Esas       Alınacak Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri (31.10.2020 tarihine kadar Uygulanacak).

· Yukarda belirtilen Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde Üniversitemiz Sürekli İşçi (4/D) kadrolarında çalışan personelin işe alınma, özlük, maaş, emeklilik v.b. işleriyle ilgili işlemleri yapmak.

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 14030 /Gölköy Kampusu -BOLU
  • Tel: 0374 253 46 53  Fax: 0374 253 46 38 
  • EPosta:  imidb@ibu.edu.tr
Top