Sivil Savunma Ofisi

Ad Soyad Unvan Tel E-Posta
 Veysel TAŞ  Şef  0(374) 254 10 00 - 1125  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 GÖREV TANIMLARI:

· Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları İle Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik'in 8. maddesi ve Sivil Savunma İle İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğünün 67. maddesi  gereğince Sivil Savunma görevini yürütmek,

· 23.01.2013 tarihinde BAİBÜ Senatosunca kabul edilen “Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi” hükümlerini uygulamak, bu işlemlere ait tüm yazışmaları (yazı, faks, fotokopi vb.) yapmak,

· BAMP (Bolu Afet Müdahale Planı) Çalışmaları Üniversite yetkililiğini yürütmek, Yerel Düzey Hizmet Grupları Bilgi Yönetimi İzleme Değerlendirme ve Hasar Tespit Grubu görevlisi olarak gerekli işlemleri yürütmek,

· İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Yönergesinin 7. Maddesine istinaden İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurulu Sivil Savunma Uzmanlığı kurul üyeliğini yürütmek,

· 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği Üniversitemiz eylem planları ile risk analizi komisyon üyesi ve Üniversitemiz personeline konu ile ilgili eğitim verme komisyonu görevliliği işlemlerin yürütmek,

İlgili görev tanımları kapsamında görev alanına giren tüm konularda gereken inceleme vb. işlemleri yerine getirerek, Genel Sekreterlik Makamı ile uyumlu çalışmak ve yetkileri dâhilinde amirleri tarafından verilecek diğer görevler.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 14030 /Gölköy Kampusu -BOLU
  • Tel: 0374 253 46 53  Fax: 0374 253 46 38 
  • EPosta:  imidb@ibu.edu.tr
Top