Taşınır Kayıt ve Kontrol Ofisi

 

 

 

Ad Soyad Unvan Tel E-Posta
Abdullah BÜGÜK  Şube Müdürü 0(374) 254 10 00 - 1130 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Uğur KEYVAN  Şef 0(374) 254 10 00 - 1126 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Orhan YILDIRIM Ayniyat Saymanı 0(374) 254 10 00 - 1126 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fatih YEŞİLYURT Memur 0(374) 254 10 00 - 1126 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

GÖREV TANIMLARI: 

Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak işlerin titizlikle yürütülmesi ve  bilgisayar ortamında takibini yapmak, dağıtım, raporlama işlemlerini yaparak yönetim hesaplarının verilmesini sağlamak, zimmet fişlerini daima güncel tutmak, taşınır konsolide görevlisi ile daima mutabık kalmak.

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 14030 /Gölköy Kampusu -BOLU
  • Tel: 0374 253 46 53  Fax: 0374 253 46 38 
  • EPosta:  imidb@ibu.edu.tr
Top