Taşınmaz Tahakkuk Ofisi

 

Ad Soyad Unvan Tel E-Posta
Abdullah BÜGÜK Şube Müdürü 0(374) 254 10 00 - 1130 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Serhat Aslan GÜLER

Şef 0(374) 254 10 00 - 1058 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Murat ÇAKIROĞLU

Bilgisayar İşletmeni  0(374) 254 10 00 - 1058 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

·         2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde yapılacak ihaleler ve yapılan ihalelerin takibini yapmak,

.         Kurumumuz tarafından kiraya verilen işyerlerinin kira tahakkuku ve tahsili işlemlerini yürütmek.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 14030 /Gölköy Kampusu -BOLU
  • Tel: 0374 253 46 53  Fax: 0374 253 46 38 
  • EPosta:  imidb@ibu.edu.tr
Top