Zorunlu Giderler Ofisi

 

 

Ad Soyad Unvan Tel E-Posta
Abdullah BÜGÜK Şube Müdürü 0(374) 254 10 00 - 1130 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Burhaneddin KARADAŞ Bilgisayar İşletmeni 0(374) 254 10 00 - 1051 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


GÖREV TANIMLARI: 

·         Üniversitemiz zorunlu giderleri olan doğalgaz, elektrik, su ve telefon fatura ödemeleri ile doğalgaz, elektrik, su, telefon vb. tahakkuk işlemlerinin takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,

.         Üniversitemizde bulunan ve kiraya verilen taşınmazlar zorunlu giderleri ile Üniversitemizde faaliyet gösteren inşaat şirketleri zorunlu giderleri takibi ve tahsilini yapmak.

 

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 14030 /Gölköy Kampusu -BOLU
  • Tel: 0374 253 46 53  Fax: 0374 253 46 38 
  • EPosta:  imidb@ibu.edu.tr
Top