Personel

İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONELİ

 

 

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Öğr. Gör. Mustafa DEMİREL

Daire Başkanı

0(374) 254 10 00 / 1124

mdemirelibu.edu.tr

 

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Safiye HORASAN

Şube Müdürü

0(374) 254 10 00 - 1186

horasan_sibu.edu.tr

 

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Fatma YILDIZ

Şube Müdürü

0(374) 254 10 00 - 1059

yildiz_fibu.edu.tr

       

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Abdullah BÜGÜK

Şube Müdürü

0(374) 254 10 00 - 1130

buguk_aibu.edu.tr

    

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İsmail BİLEN

Şube Müdürü

0(374) 254 10 00 - 1117

bilen_i2ibu.edu.tr

    

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Ergin DOĞANDOR

Şef

0(374) 254 10 00 - 1141

dogandor_eibu.edu.tr

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Veysel TAŞ

Şef

0(374) 254 10 00 - 1125

tas_vibu.edu.tr

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Uğur KEYVAN

Şef

0(374) 254 10 00 - 1126

keyvan_uibu.edu.tr

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Serhat Aslan GÜLER

Şef

0(374) 254 10 00 - 1058

serhatguleribu.edu.tr

 

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Murat ÇAKIR

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Şefi

0(374) 254 10 00 - 1358

muratcakiribu.edu.tr

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Esra GÖLGE KAPLAN

Bilgisayar İşletmeni

0(374) 254 10 00 - 1053

esragolgeibu.edu.tr

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Funda ASLAN

Bilgisayar İşletmeni

0(374) 254 10 00 - 1088

fundaaslanibu.edu.tr

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Ayça BUDAK ESER

Bilgisayar İşletmeni

0(374) 254 10 00 - 1088

aycabudakeseribu.edu.tr

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Serhat ARABACI

Bilgisayar İşletmeni

0(374) 254 10 00 - 1131

serhatarabaciibu.edu.tr

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İsa OKUMUŞ

Teknisyen

0(374) 254 10 00 - 1124

isa.okumusibu.edu.tr

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Soner SAY

Bilgisayar İşletmemi

0(374) 254 10 00 - 1125

sonersayibu.edu.tr

 

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

H. Cahit AKMAN

Bilgisayar İşletmeni

0(374) 254 10 00 - 1184

cahitakmanibu.edu.tr

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Murat ÇAKIROĞLU

Bilgisayar İşletmeni

0(374) 254 10 00 - 1058

muratcakirogluibu.edu.tr

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Orhan YILDIRIM

Ayniyat Saymanı

0(374) 254 10 00 - 1126

yildirim_oibu.edu.tr

 

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Ali BİLEN

Bilgisayar İşletmeni

0(374) 254 10 00 - 1084

alibilenibu.edu.tr

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Sevinç YILDIZ

Bilgisayar İşletmeni

0(374) 254 10 00 - 1184

sevinckaplanibu.edu.tr

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Burhaneddin KARADAŞ

Bilgisayar İşletmeni

0(374) 254 10 00 - 1051

karadas_bibu.edu.tr

 

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Ersin YAZAR

Bilgisayar İşletmeni

0(374) 254 10 00 - 1088

ersinyazaribu.edu.tr

 

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Semra TUNÇ

Bilgisayar İşletmeni

0(374) 254 10 00 - 1088

semragezeribu.edu.tr

 

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Fatih YEŞİLYURT

Memur

0(374) 254 10 00 - 1126

fatihyesilyurtibu.edu.tr

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Emre Emrah KARABACAK

Memur

0(374) 254 10 00 - 2304

emrekarabacakibu.edu.tr

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Hasan KALE

Teknisyen

0(374) 254 10 00 - 1066

hasankaleibu.edu.tr

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Ahmet GÜLER

Teknisyen Yardımcısı

0(374) 254 10 00 - 1066

ahmetguleribu.edu.tr

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Ahmet ESER

Şoför

0(374) 254 10 00 - 8874

eser_aibu.edu.tr

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Metin ÖZKAN

Şoför

0(374) 254 10 00 - 8874

ozkan_m1ibu.edu.tr

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Keramettin ÇETİNKAYA

Şoför

0(374) 254 10 00 - 8874

cetinkaya_kibu.edu.tr

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İsa BİLEN

Şoför

0(374) 254 10 00 - 8874

bilen_i1ibu.edu.tr

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Oktay YILDIZHAN

Şoför

0(374) 254 10 00 - 8874

oktay.yildizhanibu.edu.tr

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Recep TURALI

Şoför

0(374) 254 10 00 - 8874

turalirecepibu.edu.tr

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Müfit ÖZTÜRK

Şoför

0(374) 254 10 00 - 8874

mufitozturkibu.edu.tr

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Mustafa Soner TOK

Şoför

0(374) 254 10 00 - 8874

msonertokibu.edu.tr

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Sezai AKŞİT

Şoför

0(374) 254 10 00 - 8874

sezaiaksitibu.edu.tr

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Uğur ESER

Şoför

0(374) 254 10 00 - 8874

ugureseribu.edu.tr

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Seyfetulllah GÜRTÜRK

Şoför

0(374) 254 10 00 - 8874

seyfetullahgurturkibu.edu.tr

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Hayati TUNCEL

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

0(374) 254 10 00 - 1741

tuncel_hibu.edu.tr

 

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Ahmet GÖKTAŞ

Hizmetli

0(374) 254 10 00 - 1046

ahmetgoktasibu.edu.tr

 

 

 
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 14030 /Gölköy Kampusu -BOLU
  • Tel: 0374 253 46 53  Fax: 0374 253 46 38 
  • EPosta:  imidb@ibu.edu.tr
Top