Ad Soyad

Unvan Tel E-Posta
Safiye HORASAN Şube Müdürü 0(374) 254 10 00 - 1186 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Leyla SELİMOĞLU Şef 0(374) 254 10 00 - 1124-1132 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Esra GÖLGE KAPLAN Bilgisayar İşletmeni 0(374) 254 10 00 - 1053 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.r


GÖREV TANIMLARI: 

·         5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa istinaden Başkanlığımıza ait tüm işlemlerin yürütülmesi,

·         Bütçe planlama-raporlama ile ilgili tüm işlemler, ödenek kontrolü, %10 limit kontrolü, ödenek kaydı vb. işler ve bu işlemlere ilişkin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile koordineli çalışmak,

·         Ödeme evraklarının zamanında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına verilip süresi içerisinde ödenmesinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla bütçe ödeneklerini zamanında planlamak,

·          Her ay sunulan aylık faaliyet raporu, yıllık Birim Faaliyet Raporları, Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporları, Kurumsal Mali Beklentiler Raporu, Detay Programları, performans göstergeleri, iş akış  şemaları, hizmet envanterleri vb. işlemler ve bu işlemlere ait evrak süreçlerinin yapılmasını sağlamak. 

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016