Ad Soyad Unvan Tel E-Posta
Fatma YILDIZ Şube Müdürü 0(374) 254 10 00 - 1063 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Veysel TAŞ Şef 0(374) 254 10 00 - 1125 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Soner SAY Bilgisayar İşletmeni 0(374) 254 10 00 - 1125 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 GÖREV TANIMLARI: 

  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa istinaden Başkanlığımıza ait tüm işlemlerin yürütülmesi,
  • Doğrudan temin alımları, ön ödeme usul ve esasları, satın alma, komisyonlarda görev almak, yaklaşık maliyetlerin gizliliğinin korunmasını sağlamak, 
  • Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) içerisindeki Harcama Yönetim Sistemini (HYS) kullanmak üzere yetkili olup, ilgili sistemin kontrol ve takibini yapmak,
  • Ödeme evraklarının zamanında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına verilip süresi içerisinde ödemesinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
  • Doğrudan Temin Ofisi işlemlerinin 2016 yılı itibariyle Kamu Alımları Platformu (EKAP)’a da girişlerinin sağlanması zorunluluk haline gelmesi nedeniyle, ofis içi kullanıcı yetkilisi olarak ofis içi giriş ve koordinasyonunu sağlamak.

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016